Att göra en affärsplan för en städfirma

När man ska starta igång en verksamhet – vilken som helst egentligen – är det bra att ha en gedigen affärsplan. Ska du gå till banken för lån är det mycket viktigt att ha, men framförallt är den bra för dig själv, och för att du ska se hur verksamheten fortlöper i förhållande till dina mål.

När en affärsplan görs måste den vara så realistisk det bara går. Om inte, blir den mycket svår att följa vilket kan ge motivationen en rejäl törn. Se till att göra en noggrann marknadsanalys och ha koll på siffrorna innan du sätter igång.

När du väl har den kunskapen kan du börja skissa på en affärsplan. Men vad ska egentligen finnas med? Nedan följer ett par exempel.

Sammanfattning

Till att börja med är det bra att få med en sammanfattning högst upp. Den ska kort förklara vad verksamheten sysslar med och vilka målgrupper som firman främst riktar sig mot. Saker som är bra att ha med i presentationen är bland annat följande:

  • Namnet på din städfirma.
  • Firmans verksamhet.
  • Firmans USP (Unique selling point).
  • Målgrupp.
  • Planer för anställning och expansion.

Exakt hur presentationen ska utformas är upp till dig att avgöra. Ovan nämnda punkter är dock bra att få med. Prognosen kan illustreras med ett välgjort diagram.

Mål

Du behöver även ha med målen för din städfirma. Exempel på mål kan till exempel vara att öka kundunderlaget med 20 % per år under en treårsperiod. Det kan också kort beskrivas hur detta skall åstadkommas (genom effektiv marknadsföring, eller genom ett arbete som utförs på ett bättre sätt än konkurrenterna, till exempel).

Uppdrag

I en affärsplan är det också bra att få med vilket uppdrag verksamheten ska ha, sammanfattat på ett snyggt sätt. Kanske kan du skriva att din städfirma ska ge en god service till privatpersoner, med fokus på miljö och tillit? Sammanfatta er plats och er nytta. Skriv också kort om hur det ska gå till.

Uppstart

Att skriva kort, men detaljerat, om uppstarten är också av intresse i en affärsplan. Här bör du få med vilka utgifter ni kommer ha i verksamhetens inledande skede. Det kan till exempel handla om initiala utgifter för marknadsföring, rengöringsmedel, utrustning och profilkläder. Dock behöver man inte allt detta för att starta en städfirma, det kan lika gärna vara så att man har fått ett uppdrag via en bekant. Ska man göra en större satsning kan det dock bli en del detaljer att få med under den här rubriken.

Längst ned under sammanfattningen kan du göra en tabell med vilka saker som ska köpas in för din städfirma, och vad de kostar. Gör sedan en tydlig total, där man ser vad som behöver investeras för att ert uppdrag ska kunna utföras. Skriv även ned vilka tillgångar ni har,

Marknadsanalys

Att även få med en sammanfattning av en genomgående marknadsanalys är bra. Här kan du gå djupare in på vilka målgrupper ni riktar er emot, vilka tilläggstjänster ni ska erbjuda (och varför) och vad ni ska göra för att er målgrupp ska anlita just er.